Setsuko Harada
Setsuko Harada

Senior Managing Director, Harada Co., Ltd.

Kazuko Rudy
Kazuko Rudy

Auditor, SEVEN & I HLDGS.

Shoichiro Iwata
Shoichiro Iwata

President and CEO, Askul

Keiho Shinagawa
Keiho Shinagawa

U-Can Chairman

Tsuneo Machida
Tsuneo Machida

Orbis President and CEO

Kanji Ikemori
Kanji Ikemori

Fancl Chairman and Representative Director

Tomohisa Tsurumi
Tomohisa Tsurumi

President, Scroll Corp.

Yasuhiko Yukimachi
Yasuhiko Yukimachi

Sanshukai Chairman

Hayashi Sasaki
Hayashi Sasaki

QVC Japan President

Hiroyasu Ishikawa
Hiroyasu Ishikawa

Jadma Senior Advisor

Ryuichi Isaka
Ryuichi Isaka

Seven Eleven COO

Hidenori Eguchi
Hidenori Eguchi

CEO, UCHIDA ESCO CO. Ltd.

Joji Ono
Joji Ono

Professor of Marketing School of Business, Aoyama Gakuin University

Tamotsu Fukushima
Tamotsu Fukushima

Benesse Representive Director and President

Morio Ikeda
Morio Ikeda

Former Shiseido CEO

Tsuneo Matsumoto
Tsuneo Matsumoto

Professor, Hitotsubashi University

Setsuko Harada
Kazuko Rudy
Shoichiro Iwata
Keiho Shinagawa
Tsuneo Machida
Kanji Ikemori
Tomohisa Tsurumi
Yasuhiko Yukimachi
Hayashi Sasaki
Hiroyasu Ishikawa
Ryuichi Isaka
Hidenori Eguchi
Joji Ono
Tamotsu Fukushima
Morio Ikeda
Tsuneo Matsumoto
Setsuko Harada

Senior Managing Director, Harada Co., Ltd.

Kazuko Rudy

Auditor, SEVEN & I HLDGS.

Shoichiro Iwata

President and CEO, Askul

Keiho Shinagawa

U-Can Chairman

Tsuneo Machida

Orbis President and CEO

Kanji Ikemori

Fancl Chairman and Representative Director

Tomohisa Tsurumi

President, Scroll Corp.

Yasuhiko Yukimachi

Sanshukai Chairman

Hayashi Sasaki

QVC Japan President

Hiroyasu Ishikawa

Jadma Senior Advisor

Ryuichi Isaka

Seven Eleven COO

Hidenori Eguchi

CEO, UCHIDA ESCO CO. Ltd.

Joji Ono

Professor of Marketing School of Business, Aoyama Gakuin University

Tamotsu Fukushima

Benesse Representive Director and President

Morio Ikeda

Former Shiseido CEO

Tsuneo Matsumoto

Professor, Hitotsubashi University

show thumbnails